جهت تهیه رزومه با دقت تکمیل نمایید

نام و نام خانوادگی(Required)
آدرس مبدا شما:(Required)

خلاصه ای از آنچه از خودتان تعریف می کنید بنویسید:

سوابق کاری مستند خود را قید نمایید:

به تفکیک و به همین ترتیب بیان کنید:

سوابق تحصیلات دانشگاهی خود را بیان کنید:

سوابق دوره های آموزشی تخصصی و مهارتی که گذرانده اید را به تفکیک بیان کنید:

سوابق پژوهشی، تحقیقاتی و تالیفات علمی، کسب مقام و تقدیر و تندیس اگر دارید بنویسید:

مهارت هایی که در راستای هدف رزومه به شما کمک میکند با ذکر سطح مهارت بیان نمایید از ۱ تا ۵ امتیاز دهید

آیا در راستای مهارت های شغلی و یا تحصیلی خود که قصد ادامه در خارج از کشور دارید توصیه نامه دارید قید نمایید:

آیا میخواهید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رزومه شما را تقویت کند؟

هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان با برند ها و بازوهای اجرایی خود میتواند به صورت قانونی و حرفه ای الزامات یک رزومه عالی برای شما را با هزینه مجزا که بهترین سرمایه گذاری بر روی خودتان است را فراهم آورد.
(Required)
Max. file size: 20 MB.
مدارک مورد نیاز: ۱- تصویر پاسپورت ۲- تصویر صفحات دارای ویزا یا برگه های ویزای اخذ شده جداگانه ۳- در پاسخ به تمامی سوالات بالا مدارک و مستندات که نوشته های شما را تایید میکند مانند مدارک تحصیلی، گواهینامه های شغلی، سوابق استخدامی ، سوابق تامین اجتماعی. ۴- در صورتیکه موضوع هنر و ورزش میباشد فیلم ها و کلیپ هایی که در آن هنر خود را به نمایش گذاشته اید مانند آواز، رقص، ورزش حرفه ای، نقاشی و امثالهم.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .