عیدی نوروز ۱۴۰۳ را از هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان بگیرید!

تخفیف ۱۰ درصد
تخفیف ۲۰ درصد
تخفیف ۳۰ درصد
تخفیف ۴۰ درصد
تخفیف ۵۰ درصد
اعتبار ۱۰۰ میلیون ریال
اعتبار ۱۰ میلیون ریال
اعتبار ۱ میلیون ریال
۱۴۰۰ت عیدی وجه نقد
اهدا رایگان ۱۰ کتاب صوتی
تخفیف ۶۰ درصد
اعتبار ۲ میلیون ریال
شانس خود را امتحان کنید !عیدی سال ۱۴۰۰ خود را بگیرید

مشخصات خود را دقیق وارد کنید سپس بچرخون و عیدیتو بگیر

قوانین و مقررات:

  • هر شخص فقط یکبار میتواند گردونه را بچرخواند و یک عیدی به وی تعلق میگیرد
  • مبالغ اعتباری به صورت غیر نقدی می باشند و در کلیه خدمات شرکت های زیر مجموعه قابل استفاده است.
  • بعد از آنکه عیدی شما مشخص شد منتظر بمانید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
تخفیف ۱۰ درصد
تخفیف ۲۰ درصد
تخفیف ۳۰ درصد
تخفیف ۴۰ درصد
تخفیف ۵۰ درصد
اعتبار ۱۰۰ میلیون ریال
اعتبار ۱۰ میلیون ریال
اعتبار ۱ میلیون ریال
۱۴۰۰ت عیدی وجه نقد
اهدا رایگان ۱۰ کتاب صوتی
تخفیف ۶۰ درصد
اعتبار ۲ میلیون ریال
شانس خود را امتحان کنید !عیدی سال ۱۴۰۰ خود را بگیرید

مشخصات خود را دقیق وارد کنید سپس بچرخون و عیدیتو بگیر

قوانین و مقررات:

  • هر شخص فقط یکبار میتواند گردونه را بچرخواند و یک عیدی به وی تعلق میگیرد
  • مبالغ اعتباری به صورت غیر نقدی می باشند و در کلیه خدمات شرکت های زیر مجموعه قابل استفاده است.
  • بعد از آنکه عیدی شما مشخص شد منتظر بمانید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.